Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásady ochrany osobních údajů 2.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak Mateřská škola Travčice příspěvková organizace zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.


 

Kategorie: přijímání MŠ

 

1. Přijetí ke vzdělávání - žádost

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa pobytu (žáka) (Osobní údaj), Adresa pro doručování písemností zákonného zástupce (Osobní údaj), Časový rozsah, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno (Osobní údaj), Datum narození - dítě (Osobní údaj), Datum zahájení povinné školní docházky (Osobní údaj), Datum zahájení školské služby (Osobní údaj), Datum, ke kterému byl žáka přijat (Osobní údaj), Doručovací adresa (Osobní údaj), Důvody pro individuální vzdělávání (Osobní údaj), E-mail- zákonný zástupce/otec (Osobní údaj), Jiný školský obvod - adresa spádové školy - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Kontaktní údaje zákonného zástupce (Osobní údaj), Lékař (Osobní údaj), Místo narození - dítě (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu - dítě (Osobní údaj), Podpis vedoucího zaměstance (Osobní údaj), Podpis zákonného zástupce (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo - dítě (Osobní údaj), Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění (Osobní údaj), Shoda o zápisu do této školy ze strany zákonných zástupců (Osobní údaj), Státní občanství - dítě (Osobní údaj), Státní příslušnost - dítě (Osobní údaj), Školní rok (Osobní údaj), Telefonní spojení - zákonný zástupce/otec (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Údaj o pravidelných očkováních (imunní proti nákaze (typ, druh) - trvalá kontraindikaci proti očkování (typ, druh) - alergie - užívání léků (druh, typ, dávka)) (Osobní údaj), Údaj o zdravotní způsobilosti (zdravotně způsobilé - nezpůsobilé - způsobilé za podmínky (s omezením) …) (Osobní údaj), Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu (Osobní údaj), Zdravotní pojišťovna - dítě (Osobní údaj)

Účel zpracování

 

Doba zpracování

časově neomezeně


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa pro doručování písemností zákonného zástupce (Osobní údaj), Datová schránka - zákonný zástupce/otec (Osobní údaj), Datum narození - dítě (Osobní údaj), E-mail- zákonný zástupce/otec (Osobní údaj), Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Místo narození - dítě (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu - dítě (Osobní údaj), Místo trvalého povytu zákonného zástupce (Osobní údaj), Rodné číslo - dítě (Osobní údaj), Státní příslušnost - dítě (Osobní údaj), Telefonní spojení - zákonný zástupce/otec (Osobní údaj), Údaj o oprávněnosti pobytu na území České republiky (např. vízum) (Osobní údaj)

Účel zpracování

dle § 36 odst. 4 + § 46 odst. 1 ŠZ a dále dle § 36 a § 46 ŠZ + § 28 ŠZ a dále dle § 20 odst. 2 a 3 ŠZ

Doba zpracování

10 let


 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Adresa MŠ, kterou navštěvuje - dítě (Osobní údaj), Jiný školský obvod - adresa spádové školy - dítě (Osobní údaj), Podaná žádost o zápis( dítě již zapsáno do jiné základní školy - V případě kladné odpovědi – do které: (Osobní údaj), Podaná žádost o zápis( dítě již zapsáno do jiné základní školy: ano/ne (Osobní údaj), Předběžný zájem o výuku matematiky Hejného metodou (Osobní údaj), Shoda o zápisu do této školy ze strany zákonných zástupců (Osobní údaj), Sourozenec ve škole: ano/ne (Osobní údaj), U zápisu: poprvé/podruhé - dítě (Osobní údaj), Zájem o nepovinný předmět Individuální logopedická péče (Osobní údaj), Zájem o povinně volitelné předměty (Osobní údaj), Zájem o zařazení do školní družiny: ano/ne (Osobní údaj), Zdravotní stav - dítě (Osobní údaj), Zvláštní zájmy a problémy žáka - dítě (Osobní údaj)

Účel zpracování

oprávněného zájmu školy na tom znát historii vzdělávání žáka a zjištění jeho vzdělávacích potřeb a dále jazištění nezbytného pro realizaci řádného vzdělávání a zajištění denního režimu dítěte v ZŠ

Doba zpracování

10 let


 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Zdravotní pojišťovna - dítě (Osobní údaj)

Účel zpracování

uvedení osobních údajů žáka např. z důvodů potřeby komunikace při v rámci BOZP (úrazy apod.)

Doba zpracování

10 let


 

2. Přijetí ke vzdělávání - rozhodnutí

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození - dítě (Osobní údaj), Datum zahájení povinné školní docházky (Osobní údaj), Datum, ke kterému byl žáka přijat (Osobní údaj), Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu - dítě (Osobní údaj), Obor vzdělání (79-01-C/01 Základní škola) (Osobní údaj)

Účel zpracování

§ 165 odst. 2 písm- e) ŠZ

Doba zpracování

10 let


 

3. Odklad povinné školní docházky - žádost

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa pobytu (žáka) (Osobní údaj), Adresa pro doručování písemností zákonného zástupce (Osobní údaj), Datum narození - dítě (Osobní údaj), Důvody k odkladu povinné školní docházky (Osobní údaj), Důvody pro individuální vzdělávání (Osobní údaj), Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Místo narození - dítě (Osobní údaj), Místo trvalého povytu zákonného zástupce (Osobní údaj), Podpis zákonného zástupce (Osobní údaj), Rodné číslo - dítě (Osobní údaj), Škola (Osobní údaj), Školní rok (Osobní údaj)

Účel zpracování

 

Doba zpracování

časově neomezeně


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození - dítě (Osobní údaj), Datum narození zákonného zástupce (Osobní údaj), Důvody k odkladu povinné školní docházky (Osobní údaj), Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu - dítě (Osobní údaj), Místo trvalého povytu zákonného zástupce (Osobní údaj)

Účel zpracování

§ 37 ŠZ

Doba zpracování

10 let


 

4. Sdělení o vzdělávání žáka

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa pobytu (žáka) (Osobní údaj), Datum narození - dítě (Osobní údaj), E-mail (žáka) (Osobní údaj), Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu - dítě (Osobní údaj), Předpokládaná doba vzdělávání v cizině (Osobní údaj), Škola, kterou žák v cizině navštěvuje (Osobní údaj), Termín pobytu v cizině (žáka) (Osobní údaj), Způsob vzdělávání v cizině (žáka) (Osobní údaj)

Účel zpracování

§ 38 a násl. ŠZ

Doba zpracování

10 let


 

Kategorie: průběh MŠ

 

1. Vedení záznamů v třídní knize

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Denní záznam o poskytovaném vzdělávání v jednotlivých předmětech (Osobní údaj), Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj), Obor vzdělání (Osobní údaj), Přehled hodin výuky (Osobní údaj), Přehled vyučujících (Osobní údaj), Škola (Osobní údaj), Třída (Osobní údaj), Účast žáka/studenta ve výuce, omluvené hodiny (Osobní údaj)

Účel zpracování

§ 28 odst. 1 písm. f) ŠZ

Doba zpracování

časově neomezeně


 

2. Žádost o přijetí do školky - přestup

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa školy, z které se žák hlásí (Osobní údaj), Cizí jazyk(-y), ve kterém se žák dosud vzdělával (Osobní údaj), Datum narození - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu - dítě (Osobní údaj), Ročník, ve kterém se žák vzdělával (Osobní údaj), Rodné číslo - dítě (Osobní údaj), Státní občanství - dítě (Osobní údaj)

Účel zpracování

§ 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ

Doba zpracování

5 let


 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Zdravotní pojišťovna - dítě (Osobní údaj)

Účel zpracování

uvedení osobních údajů žáka např. z důvodů potřeby komunikace při v rámci BOZP (úrazy apod.)

Doba zpracování

5 let


 

3. Žádost o odhlášení žáka ze vzdělávání v MŠ

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa pro doručování písemností zákonného zástupce (Osobní údaj), Adresa základní školu, kam žák přechází (Osobní údaj), Datum narození - dítě (Osobní údaj), Datum odhlášení (Osobní údaj), Důvod odhlášení (Osobní údaj), E-mail- zákonný zástupce/otec (Osobní údaj), Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Místo narození - dítě (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu - dítě (Osobní údaj), Místo trvalého povytu zákonného zástupce (Osobní údaj), Státní občanství - dítě (Osobní údaj), Telefonní spojení - zákonný zástupce/otec (Osobní údaj)

Účel zpracování

§ 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ

Doba zpracování

10 let


 

4. Posudek zdravotní způsobilosti

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu - dítě (Osobní údaj), Údaj o pravidelných očkováních (imunní proti nákaze (typ, druh) - trvalá kontraindikaci proti očkování (typ, druh) - alergie - užívání léků (druh, typ, dávka)) (Osobní údaj), Údaj o zdravotní způsobilosti (zdravotně způsobilé - nezpůsobilé - způsobilé za podmínky (s omezením) …) (Osobní údaj)

Účel zpracování

§ 28 ŠZ, § 22 odst. 3 písm. c) ŠZ

Doba zpracování

5 let v případě, že potvrzení zůstává ve škole

Příjemci

organizátor akce


 

5. Uvolnění žáka z docházky

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu - dítě (Osobní údaj), Termín uvolnění (Osobní údaj), Třída (Osobní údaj), Zdůvodnění nepřítomnosti (Osobní údaj)

Účel zpracování

§ 28 ŠZ + § 50 ŠZ

Doba zpracování

5 let


 

6. Stravování v MŠ

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa pro doručování písemností zákonného zástupce (Osobní údaj), Datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno (Osobní údaj), Datum ukončení školské služby (Osobní údaj), Datum zahájení školské služby (Osobní údaj), Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu nebo bydliště dítěte, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu nebo bydliště zákonného zástupce, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu (Osobní údaj), Rodné číslo - dítě (Osobní údaj), Státní občanství - dítě (Osobní údaj), Školní rok (Osobní údaj), Telefonní spojení - zákonný zástupce/otec (Osobní údaj), Třída (Osobní údaj), Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby (Osobní údaj)

Účel zpracování

§ 28 odst. 3 ŠZ

Doba zpracování

3 roky


 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Číslo účtu (Osobní údaj)

Účel zpracování

potřeby bezhotovostního hrazení stravného škole

Doba zpracování

3 roky


 

9. Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Podpis zákonného zástupce (Osobní údaj)

Účel zpracování

§ 30 ŠZ

Doba zpracování

5 let


 

10. Oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení o zahájení individuálního vzdělávání

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa pro doručování písemností zákonného zástupce (Osobní údaj), Časový rozsah, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno (Osobní údaj), Důvody pro individuální vzdělávání (Osobní údaj), E-mail- zákonný zástupce/otec (Osobní údaj), Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu žáka (u cizince místo pobytu) (Osobní údaj), Místo trvalého povytu zákonného zástupce (Osobní údaj), Rodné číslo - dítě (Osobní údaj), Telefonní spojení - zákonný zástupce/otec (Osobní údaj)

Účel zpracování

§ 34b odst. 1 a 2 a § 35 ŠZ

Doba zpracování

10 let


 

12. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (v tomto případě např. poskytnutí údajů organizátorovi školy v přírodě)

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Datum narození - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Kontaktní údaje zákonného zástupce (Osobní údaj), Údaje o stravování dítěte (Osobní údaj), Zdravotní stav - dítě (Osobní údaj)

Účel zpracování

zajištění bezpečného průběhu školy v přírodě a plnění ze smlouvy

Doba zpracování

časově neomezeně

Příjemci

organizátor akce


 

Kniha úrazů

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum a čas úrazu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Druh zranění a popis zraněné části těla (Osobní údaj), Druh zranění a zraněná část těla (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Jméno příjmení svědka úrazu (Osobní údaj), Místo úrazu (Osobní údaj), Počet hodin odpracovaných těsně před vznikem úrazu (Osobní údaj), Počet zraněných osob (Osobní údaj), Podpis vedoucího zaměstance (Osobní údaj), Podpis zraněné osoby (Osobní údaj), Popis úrazového děje (Osobní údaj), Při jaké činnosti k úrazu došlo (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Zdroj a příčiny úrazu (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů 122.1.1 Úrazy smrtelné a těžké A10 122.1.2 Úrazy - ostatní S5 122.2 Dokumentace BOZP V5


 

Kategorie: Prezentace

 

Deska mateřské školky info

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa MŠ, kterou navštěvuje - dítě (Osobní údaj), Jméno a příjmení - dítě (Osobní údaj)

Účel zpracování

 

Doba zpracování

časově neomezeně


 

Kategorie: Kancelář

 

Obchodní vztahy (dodavatelské, odběratelské)

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Faktura (Osobní údaj), IČ/DIČ (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Kontaktní adresa (Osobní údaj), Objednávka (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Smlouva (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování

56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů) 56.1 Smlouvy - všeobecně V5 56.2 Smlouvy - obchodní (hospodářské) V5 56.14 Smlouvy - majetkoprávní A5 56.15 Smlouvy - kolektivní A5 56.16 Smlouvy - ostatní V5 91 Veřejné zakázky, výběrové řízení 91.1 Veřejné zakázky V10 91.2 Výběrové řízení V10


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Faktura (Osobní údaj), IČ/DIČ (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Kontaktní adresa (Osobní údaj), Objednávka (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Smlouva (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování

časově neomezeně


 

Mzdová a personální agenda

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Číslo účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Děti (Osobní údaj), Doklady o důchodu (Osobní údaj), Doklady o vzdělání (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Insolvence (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Obor vzdělání (Osobní údaj), OP (Osobní údaj), Platový výměr (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Potvrzení o pracovní neschopnosti (Osobní údaj), Prohlášení poplatníka k dani z příjmu ze závislé činnosti (Osobní údaj), Průkaz totožnosti - kopie (Osobní údaj), Předchozí zaměstnavatel (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodinný příslušník (Osobní údaj), Rodné číslo (Osobní údaj), Rodné příjmení (Osobní údaj), Rozhodnutí o invaliditě (Osobní údaj), Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění (Osobní údaj), Smlouva (Osobní údaj), Spis zaměstnance (Osobní údaj), Stát narození (Osobní údaj), Státní příslušnost (Osobní údaj), Stav (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Údaj o zdravotní způsobilosti (zdravotně způsobilé - nezpůsobilé - způsobilé za podmínky (s omezením) …) (Osobní údaj), Vstupní prohlídka (Osobní údaj), Výpis z rejstříku trestů (Osobní údaj), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj), Zdravotní prohlídky (Osobní údaj), Zdravotní znevýhodnění (Osobní údaj), Žádost o příspěvky (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy,

Doba zpracování

117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků, 117.1 Kvalifikace a vzdělávání V10, 117.2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S5, 117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S5, 118 Pracovní poměr, 118.1 Osobní spisy S50, 118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S5, 118.3 Snížení pracovního úvazku S5, 118.4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S5, 118.5 Náhrada škody S5, 118.6 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S10, 118.7 Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S10, 118.8 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S5, 118.9 Žádosti o zaměstnání S5, 119 Záležitosti pracovně právní, 119.1 Pracovní řád, pracovní kázeň A5, 119.2 Postihy podle zákoníku práce S5, 119.3 Pracovně právní spory V10, 119.4 Absence S5, 119.5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A5, 120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí, 120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S5, 120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů, 120.3.1 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů: oznámení S5, 120.3.2 Žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů S5, 120.3.3 Sdělení nepravdivosti oznámení S5, 121 Mzdy, půjčky zaměstnancům , 121.1 Platový řád V5,


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Děti (Osobní údaj), Doklady o důchodu (Osobní údaj), Doklady o vzdělání (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Invalidita (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Osobní spis (Osobní údaj), Platový výměr (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Potvrzení o pracovní neschopnosti (Osobní údaj), Prohlášení poplatníka k dani z příjmu ze závislé činnosti (Osobní údaj), Předchozí zaměstnavatel (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodinný příslušník (Osobní údaj), Rodné číslo (Osobní údaj), Rodné příjmení (Osobní údaj), Stát narození (Osobní údaj), Státní příslušnost (Osobní údaj), Stav (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu (Osobní údaj), Výpis z rejstříku trestů (Osobní údaj), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj), Zdravotní prohlídky (Osobní údaj), Zdravotní znevýhodnění (Osobní údaj), Žádost o příspěvky (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy,

Doba zpracování

časově neomezeně


 

Pojistné události

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Číslo pojistné smlouvy (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Průkaz totožnosti - kopie (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Spis pojistné události (Osobní údaj), Technický průkaz vozidla (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, splnění smlouvy, nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany

Doba zpracování

56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů) 56.4 Smlouvy - pojišťovací V5


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Číslo pojistné smlouvy (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Průkaz totožnosti - kopie (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Spis pojistné události (Osobní údaj), Technický průkaz vozidla (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, splnění smlouvy, nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany

Doba zpracování

časově neomezeně


 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Bankovní spojení (Osobní údaj), Číslo pojistné smlouvy (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Průkaz totožnosti - kopie (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Spis pojistné události (Osobní údaj), Technický průkaz vozidla (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, splnění smlouvy, nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany

Doba zpracování

časově neomezeně


 

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby (Osobní údaj), Členství v odborech (Osobní údaj), Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Filozofické přesvědčení (Osobní údaj), Genetické údaje (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Náboženské vyznání (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Politické názory (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rasový či etnický původ (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Údaje o sexuální orientaci (Osobní údaj), Údaje o sexuálním životě (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

84 Poskytování informací, styk s veřejností, 84.1 Poskytování informací ze zákona S5, 84.2 Poskytování informací - vyhodnocení A5


 

OSPOD

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Lékař (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Osobní údaj), Spis nezletilého dítěte (Osobní údaj), Spis žadatelů o NRP (Osobní údaj), Státní příslušnost (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj), Údaje o zdravotním stavu (Osobní údaj), Zaměstnavatel (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

555 Péče o rodinu 555.1 Sociálně právní ochrana dětí a mládeže: 555.1.1 dokumenty postoupené, dokumentace dětí, které dosáhly zletilosti S/5 555.1.2 odvolání proti rozhodnutí V/15 555.1.3 dokumentace se spisovými značkami Om, Nom, Pon V/15 555.2 Náhradní rodinná péče S/15


 

Emailová a telefonická komunikace

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Doručovací adresa (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Předmět sdělení (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy,

Doba zpracování

87 Dokumenty, které nejsou podnětem k úřednímu jednání nebo nepřísluší k vyřízení obecnímu úřadu 87.1 Dokumenty na vědomí S1 87.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S1


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Doručovací adresa (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Předmět sdělení (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy,

Doba zpracování

časově neomezeně


 

Datové schránky (zřízení, zrušení, změna)

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

609 Výpisy CzechPOINTU S10


 

Veřejné zakázky

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Insolvence (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování

91 Veřejné zakázky, výběrové řízení 91.1 Veřejné zakázky V/101) 91.2 Výběrové řízení V/10 1) Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po ukončení platnosti dokumentu, u smluv po uplynutí doby platnosti smlouvy či po jejím ukončení, zrušení nebo zániku.


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datová schránka (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Insolvence (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování

časově neomezeně


 

Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo pobytu (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

 

Doba zpracování

620 Ztráty a nálezy S/3


 

Infokanál (sms infokanál)

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Telefonní spojení - zákonný zástupce/otec (Osobní údaj)

Účel zpracování

 

Doba zpracování

po dobu nezbytně nutnou


 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Trvalé bydliště (Osobní údaj)

Účel zpracování

Právní povinnost

Doba zpracování

3 roky


 

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.